Ћирилица

Ћирилица

Ћирилица

 CILjEVI

Odgajivački cilj za govedarstvo

Odgajivački cilj za simentalsku rasu goveda je postizanje maksimalnih genetskih vrednosti za ekonomski važne osobine, a u skladu sa ekenomskim efektima genetskog poboljšanja koje je ova rasa postigla u razvijenim zemljama.

Potrebno je zaustaviti pad broja kvalitetnih priplodnih grla, povećati matični zapat za najmanje 20%, kao i poboljšati proizvodnju mleka, mlečne masti i proteina. Za postizanje ovih ciljeva STOČARSTVO D.O.O. se opredelilo za plansko osemenjavanje matičnog zapata semenom evropskih bikova simentalske rase i uvođenje ženskog podmatka u matični zapat sa visokim genetskim potencijalom za mleko i meso.

Da bismo došli do odgajivačkog cilja moramo se i dalje služiti standardnim odgajivačkim metodama i merama selekcije koje su propisane Zakonom o stočarstvu, a to su:

krava krava
ovca ovca ovca

Odgajivački cilj za ovčarstvo

Veličina matičnog stada na području rada osnovne odgajivačke oraganizacije STOČARSTVO D.O.O. veoma je različita jer ima veći broj malih odgajivača sa stadom od 20-30 ovaca. Proizvodni kapaciteti su određeni rasom koja je zastupljena na ovom području pa tako podaci koji su izneti pokazuju da u narednom peridu moramo raditi na tome da se poveća telesna masa jagnjadi sa 90 dana starosti, što bi ovu proizvodnju učinilo rentabilnijom.

U cilju kontrole produktivnosti i testiranja ovaca, a time i selekcije, sprovode se sledeće mere:


Pored kontrole mase tela, pri striži je neophodno kontrolisati i:

U selekciji ovaca ocenjujemo kvalitativne i kvantitativne osobine, gde je, sa ekonomskog gledišta, mnogo važnije nasleđivanje kvantitativnih svojstava (plodnost, prirast, okvir tela, masa tela, masa runa). Zato je značajno da farmeri zajedno sa osnovnom odgajivačkom organizacijom urade pravilan izbor priplodnog ovna.