Ћирилица

Ћирилица

Ћирилица

  • slika slika
  • slika slika
  • slika slika
  • slika slika
  • slika slika
  • slika slika
  • slika slika

Dobro nam došli domaćini!

STOČARSTVO D.O.O. je služba iz Smederevske Palanke sa dugogodišnjim iskustvom, koja se bavi selekcijom i prometom priplodnog materijala odličnog kvaliteta. Mi smo služba koja, na mesečnom nivou, tržištu može da ponudi 15 - 20 steonih junica Simentalske rase i određeni broj kvalitetnog priplodnog podmlatka Virtemberg rase ovaca.


krava ovca krave

 ISTORIJAT Selekcijska služba STOČARSTVO D.O.O. je osnovna odgajivačka organizacija, osnovana u okviru Poljoprivrednog kombinata "Šumadija". Raspadom kombinata 1997. zootehnička služba se izdvojila u poseban privredni subjekat kako bi nastavila poslove selekcijske službe. Od 2004. služba je privatizovana odlukom radnika i od tada... Više informacija o istorijatu naše službe možete pogledati →   ovde

 DELATNOST STOČARSTVO D.O.O. je osnovna odgajivačka organizacija koja prema Zakonu o merama za unapređenje stočarstva, u okviru selekcije i reprodukcije domaćih životinja, ima sledeće zadatke: Vođenje osnovne matične evidencije sa podacima potrebnim za glavnu matičnu evidenciju... Više informacija o delatnostima naše službe možete pogledati →   ovde

 PLANOVI Merama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za podsticaj stočarstva, nadamo se da ćemo uspeti da ispunimo petogodišnji plan, što bi bilo od izuzetnog značaja za ovu granu privrede... Više informacija o planovima naše službe možete pogledati →   ovde

 CILjEVI Potrebno je zaustaviti pad broja kvalitetnih priplodnih grla, povećati matični zapat za najmanje 20%, kao i poboljšati proizvodnju mleka, mlečne masti i proteina. Za postizanje ovih ciljeva STOČARSTVO D.O.O. se opredelilo za... Više informacija o ciljevima naše službe možete pogledati →   ovde

 ZAPOSLENI STOČARSTVO D.O.O. je služba u koja poseduje veoma stručan kadar. Svi zaposleni imaju dugogodišnje radno iskustvo i profesionalno obavljaju sve poslove vezane za stočarstvo i... Više informacija o zaposlenima u našoj službi možete pogledati →   ovde