Ћирилица

Ћирилица

Ћирилица

 DELATNOST

STOČARSTVO D.O.O. je osnovna odgajivačka organizacija koja prema Zakonu o merama za unapređenje stočarstva, u okviru selekcije i reprodukcije domaćih životinja, ima sledeće zadatke: