Ћирилица

Ћирилица

Ћирилица

 ISTORIJAT

Selekcijska služba STOČARSTVO D.O.O. je osnovna odgajivačka organizacija, osnovana u okviru Poljoprivrednog kombinata "Šumadija". Raspadom kombinata 1997. zootehnička služba se izdvojila u poseban privredni subjekat kako bi nastavila poslove selakcijske službe. Od 2004. služba je privatizovana odlukom radnika i od tada posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću u okviru koga je selekcijska služba i veterinarska apoteka. Takođe, služba je u stalnoj saradnji sa naučnim institucijama za stočarstvo i veterinarstvo.

Na poslovima selekcije i razvoja stočarstva, kao i na pružanju drugih usluga našim proizvođačima, radi sedmoro zaposlenih sa dugogodišnjim radnim iskustvom, i to dva inženjera agronomije i pet zootehničara. Njihovo područje rada je teritorija opštine Smederevska Palanka sa svojih 17 mesnih zajednica, kao i delovi opština Velika Plana i Topola.

krava

SLIKA 1

Prva telad dobijena veštačkim osemenjavanjem u Smederevskoj Palanci, 1953. godina

krave

SLIKA 2

Prva telad dobijena veštačkim osemenjavanjem u Smederevskoj Palanci, 1953. godina

krave

SLIKA 3

Razvoj i primena veštačkog osemenjavanja životinja datiraju od perioda mnogo godina pre rođenja Hrista. Postoje predanja da su prvo osemenjavanje životinja i oprašivanje biljaka radili Asirci jos 800. godina pre nove ere. Takođe se navodi da su se Asirci okušali i u veštačkom osemenjavanju, kada su unosili seme ovnova u polne organe ovaca i uspeli da ih oplode. Takođe, postoji podatak da je prvo uspešno veštačko oplođenje izvršeno na životinjama još davne 1322. godine. Međutim ipak, prvim pravim tvorcem osemenjavanja sisara smatra se Lazaro Splancani, prirodnjak i opat iz Pavie u Italiji (1721 - 1791), koji je uspeo da prenošenjem semena oplodi psa.

U našoj sredini veštačko osemenjavanje masovnije se primenjuje tek posle II svetskog rata, tačnije posle 1948. godine. U to vreme osemenjavanje veštačkim putem primenjivalo se uglavnom na goveda i ovce, a kasnije, od 1960. godine, i na svinje. Veštačko osemenjavanje živine u Srbiji počelo je 1970. godine. Početak veštačkog osemenjavanja domaćeg šarenog govečeta u Smederevskoj Palanci datira iz 1953. godine. Ova godina predstavlja ujedno i početak intenzivnog rada na selekciji i stvaranju domaćeg govečeta Simentalca .

krave

SLIKA 3

Razvoj i primena veštačkog osemenjavanja životinja datiraju od perioda mnogo godina pre rođenja Hrista. Postoje predanja da su prvo osemenjavanje životinja i oprašivanje biljaka radili Asirci još 800. godina pre nove ere. Takođe se navodi da su se Asirci okušali i u veštačkom osemenjavanju, kada su unosili seme ovnova u polne organe ovaca i uspeli da ih oplode. Takođe, postoji podatak da je prvo uspešno veštačko oplođenje izvršeno na životinjama još davne 1322. godine. Međutim ipak, prvim pravim tvorcem osemenjavanja sisara smatra se Lazaro Splancani, prirodnjak i opat iz Pavie u Italiji (1721 - 1791), koji je uspeo da prenošenjem semena oplodi psa.

U našoj sredini veštačko osemenjavanje masovnije se primenjuje tek posle II svetskog rata, tačnije posle 1948. godine. U to vreme osemenjavanje veštačkim putem primenjivalo se uglavnom na goveda i ovce, a kasnije, od 1960. godine, i na svinje. Veštačko osemenjavanje živine u Srbiji počelo je 1970. godine. Početak veštačkog osemenjavanja domaćeg šarenog govečeta u Smederevskoj Palanci datira iz 1953. godine. Ova godina predstavlja ujedno i početak intenzivnog rada na selekciji i stvaranju domaćeg govečeta Simentalca .

krave

SLIKA 3

Razvoj i primena veštačkog osemenjavanja životinja datiraju od perioda mnogo godina pre rođenja Hrista. Postoje predanja da su prvo osemenjavanje životinja i oprašivanje biljaka radili Asirci još 800. godina pre nove ere. Takođe se navodi da su se Asirci okušali i u veštačkom osemenjavanju, kada su unosili seme ovnova u polne organe ovaca i uspeli da ih oplode. Takođe, postoji podatak da je prvo uspešno veštačko oplođenje izvršeno na životinjama još davne 1322. godine. Međutim ipak, prvim pravim tvorcem osemenjavanja sisara smatra se Lazaro Splancani, prirodnjak i opat iz Pavie u Italiji (1721 - 1791), koji je uspeo da prenošenjem semena oplodi psa. U našoj sredini veštačko osemenjavanje masovnije se primenjuje tek posle II svetskog rata, tačnije posle 1948. godine. U to vreme osemenjavanje veštačkim putem primenjivalo se uglavnom na goveda i ovce, a kasnije, od 1960. godine, i na svinje. Veštačko osemenjavanje živine u Srbiji počelo je 1970. godine. Početak veštačkog osemenjavanja domaćeg šarenog govečeta u Smederevskoj Palanci datira iz 1953. godine. Ova godina predstavlja ujedno i početak intenzivnog rada na selekciji i stvaranju domaćeg govečeta Simentalca .

Na području opštine Smederevska Palanka ima ukupno oko 7200 grla goveda, od čega je 3000 umatičeno i nalazi se u štalama poljoprivrednih proizvođača, oko 750 ovaca rase Virtemberg odličnog kvaliteta, kao i manji broj (oko 52) kvalitetnih ovaca rase ill de France .

Palanački stočari poslednjih 25 godina u kontinuitetu izlažu priplodne krave i junice simentalske rase na Međunarodnom poljoprivrednom Sajmu u Novom Sadu, a izložena grla ocenjivana su i svrstavana u najviše klase u svojim kategorijama i nagrađena velikim brojem zlatnih medalja. STOČARSTVO D.O.O. je dva puta proglašavano apsolutnim šampionom Novosadskog sajma, kao i šampionima kvaliteta.

Od 1983. STOČARSTVO D.O.O. je 26 godina zaredom organizovalo izložbe priplodnih goveda simentalske rase, gde su izlagana najbolja grla sa teritorije koju pokriva osnovna matična služba. Izložba je bila uvrštena u Evropski kalendar izložbi i sajmova. Zbog trenutne materijalne situacije, poslednjih nekoliko godina izložba se ne održava, ali služba nastavlja da prikazuje najbolja grla na drugim izložbama.