Latinica

Latinica

Latinica

 ЦИЉЕВИ

Одгајивачки циљ за говедарство

Одгајивачки циљ за сименталску расу говеда је постизање максималних генетских вредности за економски важне особине, а у складу са екеномским ефектима генетског побољшања које је ова раса постигла у развијеним земљама.

Потребно је зауставити пад броја квалитетних приплодних грла, повећати матични запат за најмање 20%, као и побољшати производњу млека, млечне масти и протеина. За постизање ових циљева СТОЧАРСТВО Д.О.О. се определило за планско осемењавање матичног запата семеном европских бикова сименталске расе и увођење женског подматка у матични запат са високим генетским потенцијалом за млеко и месо.

Да бисмо дошли до одгајивачког циља морамо се и даље служити стандардним одгајивачким методама и мерама селекције које су прописане Законом о сточарству, а то су:

krava krava
ovca ovca ovca

Одгајивачки циљ за овчарство

Величина матичног стада на подручју рада основне одгајивачке ораганизације СТОЧАРСТВО Д.О.О. веома је различита јер има већи број малих одгајивача са стадом од 20-30 оваца. Производни капацитети су одређени расом која је заступљена на овом подручју па тако подаци који су изнети показују да у наредном периду морамо радити на томе да се повећа телесна маса јагњади са 90 дана старости, што би ову производњу учинило рентабилнијом.

У циљу контроле продуктивности и тестирања оваца, а тиме и селекције, спроводе се следеће мере:


Поред контроле масе тела, при стрижи је неопходно контролисати и:

У селекцији оваца оцењујемо квалитативне и квантитативне особине, где је, са економског гледишта, много важније наслеђивање квантитативних својстава (плодност, прираст, оквир тела, маса тела, маса руна). Зато је значајно да фармери заједно са основном одгајивачком организацијом ураде правилан избор приплодног овна.