Latinica

Latinica

Latinica

 ПЛАНОВИ

Петогодишњи програм за спровођење одгајивачког програма

Мерама Министарства пољопривреде и заштите животне средине за подстицај сточарства, надамо се да ћемо успети да испунимо петогодишњи план, што би било од изузетног значаја за ову грану привреде. Директну и важну корист од одгајивачко–селекцијског рада има и шира друштвена заједница: више квалитетних производа животињског порекла, побољшање здравља животиња, повећање производње хране, позитиван утицај на друге активности у пољопривреди.

Сименталска раса крава
Назив мере Планирани обим мера по годинама
2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
1. Селекцијска смотра крава 3200 3400 3600 3700 3800
2. Линеарна оцена првотелки 300 350 450 500 550
3. Контрола млечности крава 1300 1400 1550 1700 1800
4. Контрола биковских мајки 40 40 40 40 40
5. Биолошки тест бикова 5 5 5 5 5
6. Прогени тест на млечност 5 5 5 5 5
Виртемберг раса оваца
Назив мере Планирани обим мера по годинама
2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
1. Селекцијска смотра 900 950 1100 1150 1200
2. Контрола продуктивности 600 650 700 800 900