Latinica

Latinica

Latinica

logo

  КОНТАКТ

"СТОЧАРСТВО Д.О.О."   Смедеревска Паланка

Адреса: Драгована Ђукића ББ,  11420 Смедеревска Паланка
Телефон: +381 26 313 675
e-mail: stocarstvopalanka@gmail.com
Web: www.stocarstvopalanka.rs
Матични број: 17621670
ПИБ: 103685203
Делатност: 01.62  -  Помоћне делатности у узгоју животиња
Пуни назив: Привредно друштво за пружање услуга у сточарству и трговину СТОЧАРСТВО Д.О.О."  Смедеревска Паланка
Правни облик: Друштво са ограниченом одговорношћу
Текући рачуни: 330-0000050000114-62  /  Credit Agricole банка Србија А.Д. Нови Сад
  200-2424160101887-51  /  Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд

  ЛОКАЦИЈА

pin
pin